Zien wij Jezus als koning?

 Tweeduizend jaar geleden gebeurde er iets in Bethlehem dat de wereld voor altijd zou veranderen – onze Redder en Koning werd geboren. Dit was een gebeurtenis waar men al lang naar uit keek, maar toch toen de engel van de HEER tot de herders verscheen, waren ze...

Abram’s geloof in de trouw van de Heer

Als we de Bijbelse verhalen lezen, denken wij vaak dat het gemakkelijk was voor mensen zoals Abraham, Mozes of Daniël om in het Woord van de Heer te geloven. Dat komt doordat we hun verhalen in één keer van begin tot eind kennen lezen, en dan beseffen we niet dat zo’n...

Pin It on Pinterest