Wat is het eerste gebod?

door | mrt 10, 2021 | De tien geboden

De tien geboden staan centraal in zowel het jodendom als het christendom. Hoewel er overeenkomst bestaat over waar het eerste gebod begint en het tiende gebod eindigt, zijn er verschillende manieren om ze te scheiden en te nummeren.

Videotranscript

In het Hebreeuws staan de tien geboden bekend als de tien woorden, of de tien verklaringen. Aangezien de geboden oorspronkelijk in het Hebreeuws werden gegeven, zullen we de Hebreeuwse methode gebruiken om ze te scheiden en beginnen we met de eerste verklaring:

“Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.”

Normaal gesproken beschouwen we deze eerste verklaring niet als een gebod, aangezien het geen “gij zult niet” bevat. Deze eerste verklaring is echter de ultieme werkelijkheid. Het is degene die de hele code bij elkaar houdt.

De eerste verklaring bestaat uit twee delen:

• Ten eerste, “Ik ben de HEER, uw God,” en

• Ten tweede, “die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” 

Ik ga deze twee onderdelen bespreken in deze aflevering van Caleb’s Journal.

Tien wetten of één?

In het Hebreeuws denken is het eerste punt dat wordt gemaakt ook vaak de conclusie. Dit betekent dat alle tien verklaringen worden samengevat in deze eerste verklaring.

De tien verklaringen moeten niet worden gezien als tien afzonderlijke wetten die elk op zichzelf staan. Ze moeten eerder worden gezien als tien verbonden werkelijkheden die allemaal tot uitdrukking komen in de eerste verklaring.

Oud Hebreeuws heeft geen cijfers. In plaats daarvan worden de letters van het alfabet gebruikt om cijfers uit te drukken en om lijsten met items te indexeren.

De eerste verklaring wordt weergegeven door de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de aleph. 

Hebreeuws is een pictografische taal – waarbij elke letter een betekenis heeft die in zijn vorm wordt uitgedrukt.

Aleph, de eerste letter staat voor “ wat eerst is ”. Als pictogram symboliseert het een os, of kracht. Als we deze concepten samenvoegen, zien we dat de aleph kracht vertegenwoordigt, dat wat eerst is, een leider.

Dus in het eerste deel van de eerste verklaring horen we een heel duidelijke werkelijkheid:

“Ik ben de HEER, uw God,…”

Hij is de eerste, Hij is de sterke, Hij is de leider.

Dit wordt beaamd in de openingsvers van de Shema:

“Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!”

Met één God heeft Israël één wet – in tegenstelling tot vele goden en vele wetten.

Een blauwdruk…

Aangezien alle tien verklaringen in de eerste verklaring kunnen worden samengevat, volgt hieruit dat de volgende negen verklaringen ons laten zien hoe we uitdrukking kunnen geven aan de eerste verklaring, de eerste werkelijkheid – dat de HEER God is.

In die zin kunnen we zeggen dat de tien verklaringen een blauwdruk zijn die ons laat zien hoe we ons tot God kunnen verhouden.

Waarom gaf God Israël de tien verklaringen?

Waarom gaf God ons de tien verklaringen?

Het antwoord op deze vraag staat in de tweede helft van de eerste verklaring:

“…die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.”

Het doel van de wet is vrijheid. De tien verklaringen zijn Gods oplossing voor onze slavernij aan de zonde en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke ineenstorting.

Maar hoe geeft de wet ons vrijheid?

Het Beloofde Land en Gods aanwezigheid

Net zoals God de oude Israëlieten uit hun slavernij aan Egypte verloste, zo heeft Jezus Christus ons verlost van onze slavernij aan de zonde.

In de tijd van de oude Israëlieten was het bezit van het Beloofde Land afhankelijk van hun trouw aan de Wet van God.

Voor ons is het binnengaan van ons Beloofde Land synoniem met het binnengaan van de aanwezigheid van de Almachtige God Zelf.

Als gevallen mens zijn we bang om in de aanwezigheid van onze Almachtige God te komen. Maar door onze gelovige gehoorzaamheid dat Jezus zowel onze Verlosser als onze Koning is, wordt deze angst weggenomen en zijn we in staat Zijn aanwezigheid binnen te gaan.

Deze gelovige gehoorzaamheid werkt in ons en geeft ons de kracht om Zijn Woord uit te drukken, om ons leven in overeenstemming met Zijn Wet te brengen. Het resultaat hiervan is de manifestatie van de aanwezigheid van God in ons, waardoor we in staat zijn om onze lotsbestemming als Israëlieten te vervullen – om Zijn gerechtigheid en recht uit te oefenen, en daardoor een zegen te zijn voor de volken van de wereld door het doel van de wet zelf te vervullen – om vrijheid te manifesteren en de schepping uit slavernij te bevrijden.

Dit alles is omschreven in de allereerste verklaring:

“ Ik ben de HEER, uw God, die u uit het land Egypte, uit het huis van slavernij, heeft geleid. “

Pin It on Pinterest

Deel dit