Waarom is het nageslacht van Abram vergeleken met stof en sterren?

door | okt 28, 2020 | De visie van Abram

In Genesis 15:5 wordt Abram verteld dat zijn nakomelingen zullen zijn als de sterren van de hemel, terwijl ze in Genesis 13:16 worden vergeleken met het stof der aarde.

Gebruikt de Heer twee verschillende metaforen om hetzelfde uit te leggen… of zijn deze twee zegeningen verschillend?

Dit is de vraag die we zullen onderzoeken in deze aflevering van Caleb’s Journal.

Videotranscript

Is het tellen van stof hetzelfde als het tellen van sterren?

In onze vorige aflevering zagen we dat het ”tellen van de sterren” niet betekende hoe talrijk Abram’s afstammeling zouden zijn. Door het ”tellen van de sterren” werden de 12 stammen van Israël geïdentificeerd die van Abram zouden afstammen, en ook het verhaal dat via hen zou worden verteld.

Echter, als we de eerdere belofte lezen in Genesis 13, waarin Abram’s nageslacht word geteld als het stof der aarde, zien we dat een ander Hebreeuws woord wordt gebruikt voor het woord ‘tellen’.

Het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt, is mānāh.

En Ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn.
(Genesis 13:16)

mānāh betekent tellen of nummeren.

Dus hier zien we dat de hoeveelheid stof op de aarde betrekking heeft op de hoeveelheid nakomelingen van Abram – met andere woorden zijn nageslacht zou ontelbaar zijn.

Het nageslacht van Abram is inderdaad talrijk. Hij had 8 zonen, en vandaag kunnen we hun nakomelingen vinden in de Arabische, Joodse en Angelsaksische volken. Dus toen de Heer Abram vertelde dat zijn nageslacht zo talrijk zou zijn als het stof van de aarde verwees Hij naar al zijn nakomelingen.

Maar de zegening die Abram’s nageslacht met sterren vergeleek, in Genesis 15, had specifiek betrekking op de nakomelingen van zijn erfgenaam.

Abram’s erfgenaam was zijn zoon Isaak, van wie de 12 stammen van Israël zouden komen. Het is specifiek op deze nakomelingen dat de belofte om als sterren te zijn van toepassing is.

Aangezien stof de hoeveelheid nakomelingen van Abram illustreert, illustreren de sterren een unieke kwaliteit die beloofd is aan de nakomelingen van Isaak – de 12 stammen van Israël.

Wat is deze unieke kwaliteit?

Sterren verlichten de duisternis van de nacht, en dus zijn de 12 stammen van Israël voorbestemd om te worden verhoogd, of verheven, om te schijnen in een wereld van duisternis.

Deze kwalitatieve interpretatie wordt ondersteund door Sirach die in de tweede eeuw voor Christus in zijn commentaar op de Abrahamitische zegen zei:

”Daarom gaf [God][God] [Abram] [Abram]door een eed eer aan zijn nageslacht, dat hij zou toenemen als het stof der aarde, en dat hij zijn zaad zou verhogen als de sterren, en zij zouden erven van zee tot zee, en van de rivier naar de uiteinden van de aarde.”

(Sirach 44:22-23, Douay-Rheims Bijbel)

En luister naar wat Philo van Alexandrië te zeggen had over de Abrahamitische zegen, twee eeuwen later:

”En nadat[God] [God] [Abraham][Abraham] heeft weggeleid, zegt hij tegen hem: ‘Kijk omhoog naar de hemel en tel de sterren, als je ze kunt tellen; zo zal je zaad zijn.

Hij zegt heel toepasselijk: ‘Zo (houtos) zal je zaad zijn’, niet ‘zoveel’ (tosouton), alsof ze in aantal gelijk zijn aan de sterren.

Hij verwijst hier niet alleen naar hun aantal, maar ook naar bepaalde andere kenmerken die betrekking hebben op volmaakt en volledig geluk.

Het zaad zal, zoals het etherische licht dat voor hem wordt getoond, hemels (ouranion) zijn, zoals het is, puur en onbeschaduwd, omdat de nacht uit de hemelen is verbannen en duisternis uit de ether. Het zal de gelijkenis van de sterren zijn (asteroeidestaton)
(Heir of Divine Things 86-87)

De interpretaties van zowel Sirach en Philo spreken niet alleen over de vermenigvuldiging van de nageslacht van Abram, maar ook van hun verheffing en transformatie in de gelijkenis van sterren – tot wezens vol licht, en de aanname van hun macht.

Dus op die avond in Genesis, toen Abram buiten zijn tent naar de sterrenhemel stond te kijken, zag hij voor zich het verhaal van zijn nageslacht, de 12 stammen van Israël, die zouden worden verhoogd, of verheven, om in glorie te schijnen als de sterren.

De glorie vertelt her verhaal

Maar wat is precies deze glorie die ze zullen uitstralen, en met welk doel?

Het Woord van de Heer zegt:

“De hemelen verkondigen de heerlijkheid van de Heer.”
(Psalm 19:1)

En

“Gij zijt mijn knecht, Israël, in wie Ik Mij zal verheerlijken.”
(Jesaja 49:3)

Dus hier zien we dat de glorie die zal worden geopenbaard door het volk Israël niet hun eigen glorie is, maar de glorie van de Heer.

Wat is de glorie van de Heer?

De glorie van de Heer is Zijn hele Wezen, dat wordt gekenmerkt door Zijn Wet. Wanneer deze Wet in ons wordt vervuld, door Jezus Christus, zal Zijn glorie als gerechtigheid en recht uit ons stromen. En dit zal een zegen zijn voor al de volkeren – een licht dat in de duisternis schijnt.

Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.
(Jesaja 60:3)

Zoals de sterren van de hemel de glorie van de Heer verkondigen – wat het evangelieverhaal is, zo wordt ditzelfde verhaal aan de wereld geopenbaard door de 12 stammen van Israël.

Stel je het nederige gevoel van ontzag voor dat Abram moet hebben ervaren toen hij die nacht naar die sterrenhemel keek, en besefte wat voor impact zijn nageslacht op de wereld zou hebben.

Pin It on Pinterest

Deel dit