Latest Videos & Blogs

Wat zijn de tien geboden?

Er zijn sommigen die beweren dat de tien geboden een ethische norm zijn, een christelijke gedragscode waarmee we een goede wereld kunnen creëren, een wereld die vrij is van wreedheid en tirannie. Maar als we dit idee aannemen, lopen we het risico Christus te verwerpen...

Zien wij Jezus als koning?

 Tweeduizend jaar geleden gebeurde er iets in Bethlehem dat de wereld voor altijd zou veranderen - onze Redder en Koning werd geboren. Dit was een gebeurtenis waar men al lang naar uit keek, maar toch toen de engel van de HEER tot de herders verscheen, waren ze gevuld...

Let’s Learn Together!

Download our Study Guides

Our Study Guides bring together the transcripts of our videos, photos and illustrations, lists of extra study resources, and discussion questions to help you and your small study group further engage with teachings.

Pin It on Pinterest

Deel dit