Latest Videos & Blogs

Wat betekent het om de sterren te tellen?

Op een donkere nacht nam de Heer Abram mee buiten zijn tent en keken ze naar de sterrenhemel. De Heer zei tegen Abram dat als hij de sterren kon tellen dat dit hem iets zou vertellen over zijn nageslacht. Toen [the LORD]leidde Hij hem naar buiten, en[Abram] zeide: Zie...

De slag om de smelterij

De slag bij Mikmas, tussen de Israëlitische en Filistijnse legers, is opgenomen in 1 Samuël 14. De twee tegengestelde legers waren niet even sterk. De Filistijnen waren veel sterker. Ondanks het feit dat de Israëlieten de zwakkere was van de twee legers, waren ze erop...

Let’s Learn Together!

Download our Study Guides

Our Study Guides bring together the transcripts of our videos, photos and illustrations, lists of extra study resources, and discussion questions to help you and your small study group further engage with teachings.

Pin It on Pinterest

Deel dit