Hoe wildernis ons voorbereid voor missie

God plaatst Zijn mensen in de wildernis om hen voor te bereiden voor missie.

De missie van degenen die tot het Huis van Israël behoren, is om koningen en priesters te worden, zodat het koninkrijk van God zich op aarde kan manifesteren.

Het concept dat wildernis een plaats is waar men wordt voorbereid voor missie, is ook geïllustreerd in de geografie van het land Israël, en dit geeft ons een jaarlijkse herinnering aan onze lotsbestemming.

Videotranscript

Wat is de wildernis?

In onze moderne tijd beschouwen we wildernis als een weelderig, groen en vaak ruig terrein dat goed wordt bewaterd door rivieren en beken. Vaak gaan we naar deze wildernis gebieden toe om te recreëren – wandelen, wildwatervaren, abseilen … het is gewoon genieten!

De wildernis van de bijbel is echter iets heel anders.

Jeruzalem ligt hoog in de heuvels ten westen van de Judese Wildernis, en ontvangt een redelijk hoeveelheid regen gedurende het jaar waardoor landbouw in terrastuinen mogelijk is in het gebied ten westen van de stad. Maar als je vanuit Jeruzalem naar het oosten reist dan bevind je zich in het land dat bekend staat als de wildernis van Judea. Dit gebied legt in een regenschaduw en het landschap is daardoor compleet anders. Terwijl het gebied rondom Jeruzalem redelijk groen is, is het in de Judese Wildernis een ogenschijnlijke kale woestenij, hier en daar bezaaid met wat struiken die er spichtig uitzien… dit is de wildernis van de Bijbel.  

Hoe wildernis ons doel illustreert

Hoewel de wildernis voor het grootste deel van het jaar droog en schijnbaar kaal is, wordt het volledig getransformeerd door de regen die in de lente valt. Elk jaar valt er 5 inches regen op dit gebeid, en dit zorgt ervoor dat het stoffige grond bedekt wordt met een mantel van prachtige paarse bloemen.

Er zijn een paar interessante punten om aan te merken over dit  jaarlijkse fenomeen.

   • Regen vertegenwoordigt het Woord van God, of Zijn Geest.
   • De nummer 5 staat voor genade, en
   • Paars is de kleur van koningschap.

Als we deze punten samenbrengen, zien we hoe wildernis onze missie als Israëlieten illustreert. Hier ontvangen we, door de  genade van God, Zijn Woord en Geest, met het uitdrukkelijke doel om getransformeerd te worden tot Zijn Koningen en Priesters.

Wildernis bereidt voor missie

In zowel het Oude als het Nieuwe Testament zien we veel voorbeelden van mensen die naar de wildernis werden gestuurd om ze voor te bereiden voor hun missie.

Het was hier, in de wildernis, dat ze het Woord van God ontvingen en dit veroorzaakte bij hun een transformatie, net zoals de regen de droge grond van de wildernis in bloei zette. Laten we naar een paar voorbeelden kijken:

   • Na Zijn doop bracht Jezus veertig dagen door in de wildernis, waarna Hij verkondigde dat “de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God”. Na Zijn tijd in de wildernis begon Jezus vrijmoedig te verkondigen dat het Koninkrijk van God nabij was.
   • Paulus ging na zijn bekering niet naar de apostelen in Jeruzalem, maar bracht tijd door in de wildernis van Arabië… zou hij naar de berg Sinaï in Arabië gegaan zijn om te mediteren over het Levende Woord? Na deze wildernis tijd keerde hij terug naar Jeruzalem en sprak vrijmoedig in de naam van de Heer Jezus.
   • David zocht zijn toevlucht in de wildernis voordat hij de troon van Israël besteeg. In Psalm 63 beschrijft David hoe hij in de wildernis de macht en glorie van God zocht.
   • Het volk Israël bracht 40 jaar door in de wildernis voordat ze het Beloofde Land intraden… hun verblijf in de wildernis was een tijd van vernedering waarin ze moesten leren dat de mens niet alleen van brood leeft, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.

De les van de wildernis

De bijbelse wildernis is geen prettige plek om te vertoeven. Iedereen met een gezond verstand zou het vermijden om in dit onherbergzame gebied te leven of te zijn…en toch werden veel van de bijbelse helden van het geloof hier naartoe gestuurd. Wat moesten ze daar leren, en hoe werden ze daardoor gevormd voor missie?

In de bijbelse wildernis vinden we de herders. Ook vandaag is het gebruikelijk om in dit gebied bedoeïenen te zien met hun kuddes van schapen en geiten. Een intieme relatie tussen de herder en zijn kudde is vereist om te overleven in dit ruwe landschap.

De wildernis is een plek waar wij, als schapen, leren om de stem van onze Herder te horen en daar volledig in te vertrouwen. Het is waar we leren Hem door geloof te volgen. De Herder leidt en beschermt Zijn kudde met Zijn staf, Hij weet waar de veilige drinkplaatsen zijn en waar voer te vinden is.

Schapen zouden binnen een korte tijd dood gaan als ze zich zonder herder in dit dorre landschap bevinden. Als we in de Bijbel lezen van mensen die naar de wildernis werden gestuurd, was dit de les die ze moesten leren… om naar de stem van de herder te luisteren en volledige trouw in Hem te hebben.

Om te leren om volledig in de HEER te vertrouwen is erg moeilijk. Als mensen houden we ervan om in controle te zijn, maar in de onherbergzame wildernis beginnen we al snel te beseffen dat we alleen kunnen leven door naar de Herder te luisteren en deze te volgen.

De moderne wildernis

Dus wat is de wildernis in onze tijd? Moeten we allemaal naar een woestijn reizen en leven als Lawrence van Arabië? Hoewel dat misschien een groot avontuur zou kunnen zijn, denk ik dat we de wildernis ook op andere manieren kunnen zien.

Een daarvan is de samenleving waarin we leven. Naar matte dat onze samenleving zich meer en meer van God verwijdert, zien we dat het verandert in een dorre woestenij. Maar het is door deze toestand van chaos dat God ons terug naar Zichzelf leidt. Het is in deze chaos, deze wildernis, dat we tot een punt zullen komen waarop we kijken naar de wereld die we hebben gecreëerd en beseffen dat het gewoon onmogelijk is, hoe kunnen we blijven leven als alles wat  we om ons heen zien in de schaduw valt? Als we ons dan tot onze Herder Koning wenden, zullen we door Zijn genade Zijn leven gevende Geest opnemen. Nu getransformeerd, kunnen we vrijmoedig Zijn naam verkondigen – en als resultaat onze samenleving transformeren in datgene waarvoor het bestemd is… een zegen te zijn voor alle volken van de wereld.

Wij zullen niet voor altijd in de wildernis blijven … het doel van de wildernis ervaring is om ons te vernederen en te transformeren zodat wij, door Zijn genade, onze missie kunnen vervullen, net zoals de Bijbelse voorbeelden die wij eerder in dit gesprek bespoken hebben.

Laat dit een bemoediging zijn wanneer we onszelf in de wildernis vinden. God zal je op een aantal onmogelijke en onherbergzame plaatsen zetten, maar wees moedig wetende dat de Herder nabij is. Luister naar Zijn stem en vertrouw op Hem want Hij zal je naar leven leiden. Waneer je leert Hem volledig te vertrouwen en ook zelf Zijn trouw ervaart, zal je zien dat Hij je naar dat punt van transformatie heeft gebracht… en dan kan je vrijmoedig Zijn Koninkrijk verkondigen.

Pin It on Pinterest

Deel dit