Hoe de overwinning op Kirjat-sefer tot transformatie leidde

In onze vorige aflevering van Caleb’s Journal hebben we de slag om Kirjat-sefer besproken, en hoe de Israëlieten de naam van deze stad veranderden in Debir na hun overwinning. De naamswijziging van de stad illustreert hoe de bestuursstructuur van de stad werd veranderd. Eerst was die gebaseerd op de wijsheid van de mens, en na de overwinning op het Woord van God. Deze regeringswijziging moest plaatsvinden om Israël in staat te stellen het Beloofde Land in bezit te nemen.

In deze aflevering van Caleb’s Journal zullen we onderzoeken hoe deze stad werd overwonnen en wat er gebeurde als gevolg van deze overwinning. We zullen dan zien hoe dit vandaag van toepassing is.

videotranscript

De man die de stad heeft overwonnen

Kirjat-sefer was een grote stad en zeer versterkt. Kaleb wist dat er iemand heel speciaal nodig zou zijn om deze schijnbaar ondoordringbare plek te overwinnen. Als zodanig was hij bereid om zijn dochter, Achsa, als vrouw te geven aan de man die hierin zou slagen.

De naam van de man die de overwinning behaalde en de stad innam, was Otniël.

Otniël עָתְנִיאֵל was de neef van Kaleb en zijn naam betekent Leeuw van El.

Leeuwen staan bekend om hun majestueuze schoonheid en hun koninklijke houding. Omdat ze aan de top van de voedselketen staan, staan ze ook bekend om hun felheid en hun vermogen om kuddes bij elkaar te brengen terwijl ze jagen.

Het zijn de verheven en felle kenmerken van de leeuw die in het bijzonder verband houden met de naam Otniël.

Onze Heer en Verlosser, Jezus Christus wordt in de Bijbel ook beschreven als een Leeuw, de Leeuw van de stam Juda. Zo zien wij dat Otniël Jezus illustreert in dit verslag.

De stad overwinnen door de kracht van God

Geen man kon de stad Kirjat-sefer overwinnen. Het vereiste een leeuw, het vereiste Otniël. Evenzo kunnen in onze tijd de regeringsbolwerken die op de wijsheid van de mens zijn gebaseerd, niet door onze eigen kracht worden overwonnen, hoe goed onze bedoeling ook mogen zijn. We hebben ook een leeuw nodig, de leeuw van de stam Juda, Jezus Christus.

Zowel Otniël als Jezus voerden hun opeenvolgende veldslagen door in de realiteit te wandelen dat de Almachtige God soeverein is, en dat de naam van God verhoogd moest worden. Zo gingen ze moedig de strijd aan om de weg van gerechtigheid te openen. Het was alleen door de kracht van God dat beiden in staat waren om de valse ideologieën van de wijsheid van de mens te overwinnen.

Het is om deze reden dat de Kirjat-sefer’s van onze dag, de Canberra’s, Washington’s en Den Haag’s, evenals onze eigen gevallen menselijke natuur, alleen overwonnen kan worden door de kracht van de verrezen Christus.

De Kirjat-sefer’s van onze tijd kunnen niet standhouden wanneer ze worden geconfronteerd met de Kracht van de Verrezen Christus, aangezien Hij de strijd al heeft gewonnen, Hij overwint, Hij heeft de macht van de dood overwonnen, Hij heeft de valse ideologie van onze gevallen menselijke natuur overwonnen.

Wanneer we tot dit besef komen, dat de kracht van de verrezen Christus vandaag de dag echt en aanwezig is, dat Hij onze Koning is, zullen we zien dat de hedendaagse Kirjat-sefer’s voor ons zullen afbrokkelen.

De overwinning van Otniël op Kirjat-sefer transformeerde de stad. De stad werd nu niet langer geregeerd door de wijsheid van de mens, maar door de wijsheid van God, zoals is beschreven in Zijn Woord.

Dit herstel van de goddelijke regering transformeerde niet alleen de stad, het was ook de voorloper van de transformatie van Kalebs dochter Achsa.

Achsa beeldt Israël uit, de bruid

De naam Achsa עַכְסָה heeft twee betekenissen, ten eerste een ‘boei of enkelband’ en ten tweede ‘het doorbreken van de sluier’.

In Achsa zien we iemand die gebonden is, maar die voorbestemd is om bevrijd te worden. Klinkt dit niet bekend? Wij als Israëlieten, en als de bruid van Christus, zijn gebonden aan zonde, maar zijn nu bevrijd door de reddende genade van Jezus.

Dus hoe zien we deze transformatie van gebondenheid naar vrijheid in het leven van Achsa?

De zegen die de transformatie van Achsa veroorzaakte

Na de overwinning van Otniël op Kirjat-sefer ontving hij Achsa als vrouw. Achsa vroeg haar vader toen om een zegen. Als onderdeel van haar huwelijksregeling met Otniël had Achsa land in de Negev gekregen, dat van nature uitgedroogd en dor is. Hierin was ze gebonden, omdat het land waardeloos was zonder water.

“‘Geef me toch een geschenk waar ik wat aan heb,’ antwoord ze [Achsa]. ‘U hebt me dit dorre stuk land gegeven, geef me dan ook bronnen.’ Hierop gaf Kaleb haar zowel de hoog- als de laaggelegen bronnen.”

Rechters 1:15.

Het is interessant dat toen Achsa om een zegen vroeg, ze niet probeerde haar dorre land in te ruilen voor de meer vruchtbaar en beter bewaterde landen verder naar het noorden. Ze was tevreden met het land dat ze had gekregen, maar ze vroeg voor waterbronnen.

In reactie op haar verzoek gaf Kaleb haar de hoog en de laaggelegen bronnen. Hij voorzag haar van al het water dat ze nodig zou hebben om haar dorstige land vruchtbaar te maken, ze kon “de sluier doorbreken” en intreden tot het leven.

Praktische toepassing

We kunnen vandaag hetzelfde patroon in ons leven toepassen. In onze vleselijke toestand worden we geregeerd door de wijsheid van de mens, we zijn gebonden. Ons lichaam is uitgedroogd en dor. Maar wanneer we verlost worden door de Grotere Otniël, Jezus Christus, en onder de bedekking komen van Zijn goddelijke regering, zullen we ‘door de sluier heen barsten’, onze uitgedroogde lichamen zullen doordrenkt worden met de volheid van Zijn Geest, het Water des Levens. Deze verbintenis zal ons eigen uitgedroogde land vruchtbaar maken voor Zijn koninkrijk, in het vlees zullen we Hem verheerlijken en Zijn naam zal worden verhoogd.

Moge dit ons vandaag aanmoedigen, dat we ons bewust worden van de zeer werkelijke kracht van de verrezen Christus, dat Hij de strijd heeft overwonnen. Door dit besef te bereiken, zullen wij een worden met Hem, vervuld met de volheid van het water van Zijn Geest, en daardoor leven worden voor het uitgedroogde land van de wereld.

Pin It on Pinterest

Deel dit