Het herstel van de Goddelijke regering

Toen Israël het beloofde land intrad kwamen ze niet zomaar onbetwist binnen. Vele veldslagen moesten worden uitgevochten, en veel steden moesten worden overwonnen om het bezit van het land veilig te stellen.

Een van die veldslagen, de slag om Kirjat-sefer, was zo belangrijk dat het twee keer in de Bijbel word gemeld. Ook al bevat het alle elementen van een spannend verhaal is het niet een bekend verhaal onder moderne Christenen.

In deze aflevering van Caleb’s  Journal zullen we onderzoeken waarom het overwinnen van deze stad van cruciaal belang was voor Israël om het Beloofde Land te bezitten, en hoe de principes van deze strijd vandaag op ons van toepassing zijn in onze zoektocht om het Koninkrijk van God te manifesteren.

videotranscript

Waarom Israël weigerde in te treden

Nadat Israël de Rode Zee was overgestoken, hadden ze de gelegenheid om rechtstreeks het Beloofde Land in te treden. Twaalf spionnen werden het land in gestuurd om het land te onderzoeken. Maar slechts twee spionnen, Jozua en Kaleb, kwamen terug met een gunstig rapport, de andere tien meldden dat er reuzen in het land waren en dit nieuws was zo beangstigend voor de Israëlieten dat ze weigerden het land in te treden. Dit leiden tot een oordeelsperiode van veertig jaar waarin de Israëlieten door de wildernis zouden trekken en uiteindelijk het Beloofde Land binnengingen onder leiding van Jozua en Kaleb.

Vanwege de trouw van Kaleb, kreeg hij een deel van het Beloofde Land voor een speciale erfenis. Het is interessant om op te merken dat hij niet een gebied koos die kalm en vredig was, zodat hij en zijn grote familie zich konden terugtrekken en een leven konden leiden van veiligheid, overvloed en relatieve onbekendheid.

Nee, hij koos een gebied waar de ‘reuzen’ van het land bijzonder talrijk en krachtig waren, waar de steden groot en zeer versterkt waren. Kirjat-sefer was een van deze steden.

Om het land in bezit te nemen, moest Kirjat-sefer en haar reuzen worden overwonnen. Dit moet een aanzienlijke uitdaging zijn geweest, aangezien Kaleb bereid was zijn eigen dochter te geven aan de man die het overwon.

We lezen hierover in Rechters 1:11-12:

“Vervolgens trokken ze op tegen Debir, dat toen nog Kirjat-sefer heette. Kaleb beloofde: ‘Wie Kirjat-sefer verovert zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven.’”

De reuzen van het land kunnen heel goed mensen van grote gestalte zijn geweest. Men kan echter ook bedenken dat de ideologieën die deze mensen verdedigden, die zo verschillend waren van die van het volk Israël, door de Israëlieten konden worden gezien als “reuzen” of onoverkomelijke obstakels.

De ideologieën van Kirjat-sefer

Kirjat-sefer קִרְיַת סֵפֶר betekent ‘een stad (קִרְיַת) van schriftgeleerden, boeken of wetenschap (סֵפֶר)’.

Dit was een grote administratieve stad. Het was een stad van schriftgeleerden, een stad waar verslagen werden opgetekend en bewaard. Dit was een plek waar de kleitabletten werden bewaard. Het was de opslagplaats voor de filosofische boeken van de Kanaänieten, inclusief genealogische verslagen, handelsverslagen, verdragen, documenten over landeigendom en nog veel meer. Dit was het zenuwcentrum van het land en daarom goed bewaakt. Het vernietigen van deze plek was het vernietigen van de fundamenten van een hele beschaving.

Het huidige Kirjat-sefer

In onze moderne tijd, op nationaal niveau, kunnen we Kirjat-sefer gelijkstellen aan onze eigen regeringsbolwerken- denk aan plaatsen net zo als als Canberra, Washington DC en Den Haag om er maar een paar te noemen. In ons technologische tijdperk worden de gegevens die in deze steden worden bewaard niet beschermd door sterke of hoge muren en machtige krijgers, maar door firewalls en andere cyberbeveiligingsmechanismen die net zo ondoordringbaar zijn.

Door onze collectieve afwijzing van God op nationaal niveau, is onze regering, onze eigen “Stad van Boeken” een opslagplaats geworden van valse ideologieën die gebaseerd zijn op de wijsheid van de mens. Dit is de reus van onze moderne tijd die onze beschaving, onze Christelijke cultuur, verstoort.

In januari 2021 illustreerde de toenmalige president-elect Joe Biden dit concept heel duidelijk toen hij zijn ‘wetenschappelijke adviseurs’ introduceerde met de belofte dat ‘wetenschap en waarheid’ zouden worden gebruikt om de coronavirus-pandemie, de klimaatcrisis en andere uitdagingen te bestrijden waar Amerika voor stond. In dezelfde persconferentie verklaarde Biden dat hij de positie van wetenschappelijk adviseur zou verheffen tot kabinetsniveau, dat is nog nooit eerder in het Witte Huis voorgekomen. Dit was, volgens Biden, zijn meest opwindende aankondiging.

De vraag is: waar is het Woord van God om ons naar waarheid en leven te leiden? In plaats van ons te leiden door het Woord van God en zijn wijsheid, vertrouwen onze leiders op de wijsheid van de mens om ons door de crisis heen te helpen. Ze leiden ons langs zijwegen van valse ideologieën die uiteindelijk tot de dood zullen leiden. Het resultaat is een verstoring van onze beschaving en de vernietiging van onze Christelijke cultuur.

Wat geeft het hernoemen van de stad aan?

Deze reuzen, deze valse ideologieën, moeten worden overwonnen en vervangen door het ware Woord van God, zoals omschreven staat in de Torah en in Zijn 10 Geboden. Alleen dan kan Gods koninkrijk op aarde worden gemanifesteerd zoals het in de hemel is.

Nadat de Israëlieten Kirjat-sefer hadden overwonnen, veranderden ze de naam van de stad in Debir דְּבִיר, wat in het Hebreeuws het Woord betekent . Deze naamswijziging illustreert dat de valse ideologieën van Kirjat-sefer waren vernietigd en vervangen door de waarheid van het Woord van God.

Het Hebreeuwse woord Debir wordt ook gebruikt om het Allerheiligste te beschrijven, de ruimte in de tabernakel waar God woonde en met Zijn volk communiceerde. Het was in het Allerheiligste dat de ark van het verbond werd bewaard en daarin bevonden zich de 2 stenen tabletten met de 10 geboden die aan Israël waren gegeven op de berg Sinaï. Om deze reden wordt het Allerheiligste Debir genoemd, de plaats van het Woord.

We kunnen nu begrijpen waar de strijd om Kirjat-sefer over ging en waarom het zo belangrijk was dat deze stad werd overwonnen.

Om het Beloofde Land in bezit te nemen en veilig te stellen, moest de bestuursstructuur gebaseerd op de wijsheid of kennis van de mens worden vervangen door de Wijsheid van God, Zijn Wet en Zijn Woord. Het kon niet worden hervormd, het moest worden vervangen.

Het was absoluut noodzakelijk dat dit zou gebeuren in de dagen van de oude Israëlieten, maar het is net zo belangrijk voor onze eigen tijd als we het Koninkrijk van God binnen willen gaan en bezitten.

In de volgende aflevering van Caleb’s Journal zullen we bekijken hoe de Israëlieten in staat waren om dit machtige bolwerk te overwinnen en hoe dit ons hoop en richting geeft in onze pogingen om vandaag dezelfde reuzen te trotseren.

Pin It on Pinterest

Deel dit