Geen andere goden

door | apr 7, 2021 | De tien geboden

In deze aflevering van Caleb’s Journal zullen we kijken naar het tweede gebod. Als we de Hebreeuwse methode gebruiken om de tien geboden te verdelen, luidt de tweede als volgt:

“Vereer naast mij geen andere goden.”

Exodus 20:3

In Exodus 20:4-6 wordt dit verbod, tegen het maken en aanbidden van valse afgoden, verder toegelicht.

Veel mensen vinden deze tweede verklaring niet erg relevant voor de moderne tijd. Tenslotte buigen we niet meer voor goden van hout en steen, en denken we niet dat we de goden van de vruchtbaarheid, macht en kracht aanbidden zoals onze voorvaderen dat deden. Echter, in tegenstelling tot wat velen denken, zijn we tegenwoordig omringd door valse goden en hebben we dagelijks contact met hen. Omdat we niet begrijpen hoe deze tweede verklaring van toepassing is in onze moderne context, hebben we een wereld gecreëerd waarin de dood, in plaats van het leven, regeert . 

Laten we dus gaan onderzoeken hoe deze tweede verklaring voor ons vandaag relevant is en hoe we hem zouden kunnen toepassen.

videotranscript

Kiezen om het huis van God in te treden

De tweede verklaring wordt weergegeven door de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet, de bet, die in het oud-Hebreeuws een huis symboliseert, dat wat binnen is, of het gezin.

De tweede verklaring is onze reactie op de eerste verklaring en drukt de realiteit uit dat we ervoor kiezen om het huis van God in te treden.

In de eerste verklaring zweert God dat Hij onze God is, degene die ons heeft bevrijd van onze slavernij aan de zonde. Als reactie hierop verklaren we dat alleen Hij God is, er is geen ander. Hierdoor gaan we Zijn huis binnen, en maken deel van Zijn gezin.

Een exclusief verbond tussen God en de mens

Deze actie weerspiegelt hoe een man en vrouw samenkomen in de huwelijksgelofte.

De man verklaart “Ik ben jouw man” en de vrouw antwoordt “Ik ben jouw vrouw”, en beiden verklaren dat “er geen ander zal zijn”. De huwelijksgelofte definieert het verbond dat tussen hen bestaat.

Op dezelfde manier definiëren de tien verklaringen het verbond dat tussen God en de mens bestaat. Net als het huwelijksverbond, is het verbond tussen God en de mens exclusief – een verbond dat liefde uitdrukt om leven voort te brengen.

De exclusieve aard van deze liefde wordt uitgedrukt in het tweede vers van het shema:

“Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.”

Deuteronomium 6:5

Liefhebben met alles wat we hebben, betekent dat we niets anders te geven hebben aan een valse god.

God en de wet

Hoe is dit vandaag van toepassing? In de inleiding van deze video zei ik dat we omringd zijn door valse goden en dat we dagelijks met ze omgaan. Wat bedoel ik daarmee?

De wet van God definieert Zijn gerechtigheid. Daarom dat de tweede verklaring,

“Vereer naast mij geen andere goden.”

Zou kunnen worden geschreven als:

“Vereer naast mij geen andere wetten.”

De moderne staat als god

Tegenwoordig, in onze sterk geseculariseerde wereld, heeft de staat zichzelf tot god gemaakt. Het heeft het bijbelse perspectief verworpen en handhaaft daardoor niet meer de wet van God. Door zichzelf te zien als de ultieme bron van beide wet en macht, creëert de staat een wettelijke code dat in tegenstand is met de wet van God. Het opereert nu buiten de jurisdictie die God haar heeft verleend, en maakt inbreuk op de jurisdicties van het gezin, de kerk en God Zelf.

De staat doet dit door het gebruik van legaliteit. Legaliteit heeft betrekking op de juridische code die is opgesteld door de staat en zijn rechtbanken, terwijl de wet verwijst naar de orde van God. Wet en legaliteit zijn dus niet hetzelfde.

Door gebruik te maken van legaliteit gaat de staat een koers varen van radicale wetteloosheid omdat zij God en Zijn orde heeft verworpen. Dit leid tot een vernietiging van het gezin, de opkomst van homoseksualiteit, het doden van de ongeborenen, de toenemende onderdrukking van de zwakken om de sterken te verrijken, de massavernietiging van ons milieu, en de lijst gaat maar door.

Dit proces van maatschappelijke ineenstorting is niet uniek voor onze tijd, het is door de geschiedenis heen gebeurd – en altijd met hetzelfde eindresultaat… de uiteindelijke dood van de samenleving. Eerst verklaarden de Romeinen oorlog tegen het christendom, in de vorige eeuw was het socialisme en het communisme. In onze tijd voert democratie, de wil van de mens, oorlog tegen de Almachtige God, en probeert daardoor Zijn Huis te vernietigen.

Praktische toepassing

Dus wat moeten we doen als christenen? Is het tijd om gehoor te geven aan de eerste verklaring? Herkennen we Jezus als onze Verlosser en Koning? Zowel, dan kunnen wij intreden tot Zijn Huis en tot Zijn aanwezigheid gedekt met Zijn bloed. Daarbij verkondigen we moedig de realiteit van de tweede verklaring:

“Vereer naast mij geen andere goden.”

Vrienden, dit is niet comfortabel en ook niet gemakkelijk… dit is radicaal. Het vereist dat we onze afhankelijkheid en vertrouwen in de valse god moeten verwerpen – de god waarvan wij denken dat we onze vooruitgang en zekerheid van krijgen. Deze god is slim en sluw. Hij belooft ons bescherming en veiligheid, gezondheid en vruchtbaarheid, economische macht en vooruitgang. Maar deze dingen vinden hun oorsprong niet in de macht van de staat, die er actief naar streeft de Almachtige God te verwerpen en Zijn Huis te vernietigen, ze vinden hun oorsprong in onze Almachtige God Zelf.

Zullen we de valse god van onze tijd blijven vrezen en daardoor passief de vernietiging van het huis van God en de voortdurende afwijzing van onze Koning steunen?

Het is tijd om ons leven volledig aan Hem over te geven en een exclusieve relatie aan te gaan waarin God, en niet de mens, Koning is.

Pin It on Pinterest

Deel dit