Een gestolen kledingstuk en de verloren slag

Vandaag willen we kijken naar Jozua 7, waarin het verhaal word vertelt van de nederlaag van de Israëlieten in de slag bij Ai.

Toen de Israëlieten onder leiding van Jozua het Beloofde Land binnentraden, behaalden ze een prachtige overwinning bij Jericho, maar de volgende slag verloren zij.

Dit verlies was zo verwarrend voor Jozua dat hij de Heer zocht voor een verklaring.

Videotranscript

De reden van de verloren slag

Bij de slag van Jericho kregen de Israëlieten het bevel de stad volledig te verwoesten en geen buit voor zichzelf te nemen… maar een man gehoorzaamde dit bevel echter niet, en nam iets tot hemzelf. En het was om deze reden dat de volgende slag eindigde in een nederlaag.

Deze persoon bleek Achan te zijn, uit de stam Juda. 

Juda is de leidende stam van Israël. Dus elke keer toen het volk Israël zich verplaatste, liep Juda voorop.

Toen Achan bekende dat hij tegen de Heer had gezondigd door een kledingstuk te stelen, die hij in het midden van zijn tent had verborgen, erkende hij dat zijn zonde niet alleen hemzelf betrof, maar ook zijn huisgezin, zijn stam en als gevolg het gehele volk Israël.

De betekenis van het kledingstuk

De vraag is, wat is er zo bijzonder aan dit kledingstuk? Waarom had Achan het eigenlijk gestolen – had hij niet genoeg kleding, of was dit een apart of duur kledingstuk dat hij begeerde? En waarom verhinderde dit kledingstuk de vooruitgang van Israël om het beloofde land in bezit te nemen?

Wat stelt dit kledingstuk eigenlijk voor?

Een kledingstuk bedekt. Onze identiteit is nauw verbonden met het soort kleding dat wij dragen. Wij gebruiken mode om een uitspraak te maken over wie we zijn.

Achan nam niet zomaar een willekeurig kledingstuk, maar juist een ‘schoon sierlijk Babylonische overkleed’. Hierdoor identificeert Achan zichzelf met Babylon, die de ‘weg van de mens’ vertegenwoordigt, die er vaak zo goed uitziet.  We zien dit verder bewezen door dat het kledingstuk werd meegenomen uit Jericho, dat als stad ‘de regering van de mens’ vertegenwoordigt.

Doordat een man van Judah zich nauw identificeerde met de ‘weg van de mens’ stopte dit de opmars van geheel Israël om het Beloofde Land verder in bezit te nemen.

Waarom was dit zo?

Bedekt zijn met Gods kleding

Als we terug gaan naar het begin van het boek Jozua, lezen we dat het bezitten van het Beloofde Land door Israël afhankelijk zou zijn van hun gehoorzaamheid en trouw aan de wetten van God. Door zich te schikken onder God zouden ze door Hem bedekt worden met Zijn kledingstuk van licht.

Jozua had de instructie gekregen dat zolang hij de hele Wet bleef naleven, God met hem zou zijn en dat hij groot succes zou hebben.

De wet van God definieert Zijn karakter, dat zijn uitdrukking vind in puur licht. We zien dit geïllustreerd door Mozes, die door licht was gehuld toen hij de Berg Sinaï afkwam met de 10 geboden.

Toen Israël de Jordaan overstak naar het Beloofde Land, werden ook zij bedekt door Gods aanwezigheid.

De kleding van God maakt het wonderbaarlijke mogelijk

Het bijbelse verhaal vertelt dat de koningen van de Amorieten en Kanaänieten erg bang waren toen ze hoorden dat Israël de Jordaan had overgestoken. De Amorieten en Kanaänieten waren meer talrijk en technologisch geavanceerd dan de Israëlieten. Het zou daarom een fluitje van een cent zijn geweest om de ondergeschikte kracht van Israël te overwinnen.

Waarom waren ze dan zo bang?

Ze merkten dat de aanwezigheid van God bij Israël was… en het was deze aanwezigheid waar ze bang voor waren. Hun technologische bekwaamheid en hun aantal viel in het niet in vergelijking met de kracht van de Almachtige God.

Israëls vermogen om vijanden te overwinnen en vooruitgang te boeken was rechtstreeks afhankelijk van het feit dat zij onder de dekking van God bleven.

Nu kunnen we de betekenis van Achan’s zonde echt begrijpen.

Door het ‘schoon sierlijk Babylonische overkleed’ tot zich te nemen, had Achan zich buiten Gods beschermende dekking bewogen. Als hoofd van een huishouden had dit invloed op zijn hele gezin, en als lid van de stam Juda had het invloed op het hele volk van Israël.

De les van het gestolen kledingstuk

De verovering van Ai toont ons twee dingen, ten eerste dat we niet tegelijkertijd in het bezit kunnen zijn van twee kledingstukken. We zijn óf onder de dekking van God, óf onder de dekking van de mens.

En ten tweede, dat we alleen in staat zijn om de vijand te weerstaan en te overwinnen wanneer wij onder de beschermende dekking van God zijn.

Ai kon pas overwonnen worden nadat alle sporen van het aanstootgevende Babylonische kledingstuk uit het midden van Israël was verwijderd. Pas toen kon Israël weer voorwaarts gaan.

Ik ben verbaasd hoe zo’n klein detail in het verhaal, een kledingstuk, zo’n diepe betekenis kan geven aan de tekst.

De toepassing voor onze moderne tijd is diepgaand. 

Het is bemoedigend om te begrijpen dat wanneer wij het ‘schoon sierlijk Babylonisch overkleed’ verwijderen uit het midden van onze samenleving en in plaats daarvan terug gaan naar de dekking van God, van Zijn Woord, dat ook wij in staat zullen zijn om de hedendaagse vijanden van het Koninkrijk van God te weerstaan en te overwinnen.

Al doende zal Zijn Koninkrijk hier op aarde worden bevorderd en Zijn heerlijkheid zal worden gemanifesteerd.

Pin It on Pinterest

Deel dit