Deel 1: Waarom Jericho moet vallen

Het Christendom wordt steeds narcistischer. Voor velen wordt het volgen van Jezus gezien als een weg naar zelfverbetering en vervulling. Maar is dit echt wat het betekend om een ​​discipel van Jezus te zijn?

In deze serie gaan we ontdekken wat het betekent om een ​​discipel te zijn en om dit te doen gebruiken we de ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs als ons voorbeeld. De ontmoeting is beschreven in Lukas 19:1-10.

We beginnen onze reis in de stad Jericho.

Een discipel zijn is meer als alleen een volgeling te zijn, het is volgen met de bedoeling te worden zoals degene die wordt gevolgd.

Als we onze verkenning van het Zacheüs-verhaal beginnen, zullen we ontdekken dat een discipel van Jezus te zijn niets te maken heeft met zelfverbetering of met het vergroten van onze eigen veerkracht tegenover een vijandige wereld. Het vereist eigenlijk dat we het tegenovergestelde doen… Een discipel van Jezus zijn, vereist dat we datgene waarin we het meest vertrouwen… onszelf… volledig moeten neerleggen.

Het verhaal van Zacheüs staat in Lukas 19 vers 1 tot en met 10.

Wij beginnen met de verzen 1 tot en met 3:

“[Jesus] “Jezus ging Jericho in en trok door de stad.

Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar.

Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet, want hij was klein van stuk.”

Lukas 19:1-3

In deze aflevering gaan we ons concentreren op de stad Jericho en gaan wij ontdekken wat deze stad ons kan vertellen over discipelschap.

Wij zullen proberen een beeld te schetsen van hoe de stad er in de eerste eeuw uitzag, en ook teruggaan naar de beroemdste gebeurtenis waar deze stad bekend om staat … het vallen van de muren toen de Israëlieten het Beloofde Land binnengingen.

ER MOET IETS GEBEUREN IN JERICHO

Dus de ontmoeting met Zacheüs vindt plaats terwijl Jezus door Jericho passeerden. We weten dat hij op weg is naar Jeruzalem. Hij is op weg naar het kruis – waar hij zou worden ingewijd als koning en zijn koninkrijk zou ontvangen, en om Jeruzalem te bereiken moest hij door Jericho heen.

Een soortgelijk patroon deed zich voor toen de Israëlieten het Beloofde Land binnenkwamen. Nadat ze de Jordaan waren overgestoken, moesten de Israëlieten Jericho passeren om het land in bezit te kunnen nemen. Ze konden er niet omheen, ze moesten er doorheen, en daarvoor moest er iets wonderbaarlijks gebeuren … de muren van deze machtige stad moesten vallen.

Net zoals de muren van Jericho moesten vallen om de Israëlieten in staat te stellen het Beloofde Land in bezit te nemen, zo moest er iets belangrijks gebeuren in Jericho terwijl Jezus op weg was om het Koninkrijk in bezit te nemen … en deze belangrijke gebeurtenis was de restauratie van Zacheüs.

WAAR IS JERICHO?

Dus waar vinden we Jericho op de kaart en wat betekent de stad?

We vinden Jericho in de Jordan Valley, 24 kilometer ten noordoosten van Jeruzalem en 9 kilometer ten westen van de Jordaan.

EEN RIJKE STAD

Jericho is een oase, er zijn hier veel bronnen die de rijk omliggende grond bevloeien, en met een ideaal klimaat is landbouw het hele jaar door mogelijk. Zelfs vandaag is dit gebied uiterst vruchtbaar en wordt Jericho omgeven door dadelpalm boomgaarden.

In de eerste eeuw was Jericho het centrum van de zeer lucratieve handel in balsem. Balsem werd gewonnen uit bomen in de vlaktes rond Jericho en werd zeer gewaardeerd om zijn geneeskrachtige eigenschappen.

Dus de vruchtbaarheid van Jericho in combinatie met zijn rol in de balsemhandel maakte Jericho tot een zeer welvarende stad.

Verdere rijkdom kwam naar de stad vanwege de zeer strategische ligging langs een handelsroute. De positie van Jericho controleerde de toegang tot het binnenland van Israël. Caravans die van het land van de Nabateeërs naar de Middellandse Zeekust reizenden, zouden Jericho passeren.

Jericho straalde rijkdom uit, het had een perfect klimaat en was goed verbonden. Het was de winter vakantie oord van de aristocratie van Jeruzalem.

Je zou kunnen zeggen dat de Jericho van de eerste eeuw was wat onze Gold Coast, Dubai of Monaco vandaag zijn.

Bij Jericho draaide alles om geld. Het was de plek om gezien te worden. Herodes de Grote heeft hier zelfs drie paleizen gebouwd. Als je wilde zien wat de macht van geld of rijkdom kon bereiken, ging je naar Jericho.

Maar er zijn nog twee andere interessante dingen aan Jericho.

DE LAAGSTE EN OUDSTE STAD

Gelegen op 846 voet onder zeeniveau maakt Jericho de laagste stad ter wereld, en archeologisch bewijs suggereert dat Jericho de eerste stad ter wereld is … waardoor het de oudste stad op aarde is.

DE REGERING VAN DE MENS

Door alles wat we weten van het oude Jericho bij elkaar te brengen, kunnen we zeggen dat het de ‘gecombineerde kracht van de mens’ of de ‘regering van de mens’ vertegenwoordigt, die zich op het laagste punt van de aarde bevindt.

Het is in Jericho dat we Zacheüs tegenkomen, de hoofdtollenaar … de enige hoofdtollenaar die in de bijbel wordt genoemd.

Dit in tegenstelling tot de “regering van God” die wordt vertegenwoordigd door Jeruzalem, de stad op de heuvel en de locatie van de tempel.

Met dit begrip van wat Jericho vertegenwoordigt, laten wij kijken wat we kunnen leren van een van de meest bekende bijbelse verhalen … de val van Jericho.

WAAROM MOET JERICHO NIET WORDEN HERBOUWD?

Jericho is zeer strategisch.

Het bewaakt de oostelijke toegang tot het binnenland van Israël. Je kon er niet omheen. Voordat de Israëlieten het Beloofde Land in bezit konden nemen, moest het obstakel dat Jericho was veroverd worden. Het moest vallen.

Nadat Jericho op bijzondere wijze was gevallen, deed Jozua iets heel vreemds: hij riep een vloek uit op iedereen die zou proberen de stad te herbouwen.

Waarom zou hij dat doen?

Het zou enorm logisch geweest zijn om de stad te herbouwen en te versterken. Jericho is de achterdeur naar het Binnenland. Door Jericho in puin achter te laten, zou je het hele land open en kwetsbaar stellen. Je zou de achterdeur van je land wijd open laten staan… het slaat gewoon nergens op.

Door Jericho niet te herbouwen, toonde Jozua een actief geloof.

Hij luisterde naar de instructie die Mozes de Israëlieten had gegeven voordat ze het Beloofde Land intraden.

Deze woorden van Mozes staan in Deuteronomium 8 vers 17 en 18. Hier herinnerde Mozes de mensen waar hun bron van veiligheid lag. Hun veiligheid was niet het resultaat van het werk van hun eigen handen, of om te vertrouwen op hun eigen kracht. Hun veiligheid en welvaart waren eerder nauw verbonden met hun gehoorzaamheid aan het Woord van God en hun vertrouwen in Zijn betrouwbaarheid.

De kracht van God was hun veiligheid.

Om Jericho niet te herbouwen verklaarden de Israëlieten dat ze vertrouwden in de betrouwbaarheid van God.

DISCIPELSCHAP VEREIST VOLLEDIGE INZET

Jozua ging er helemaal voor. Hij nam geen halve maatregelen. Het is onmogelijk om volledig op God te vertrouwen als er ook een “voor het geval dat” plan B is … voor het geval dat God ons niet bijstaat, laten we Jericho bouwen, zodat we zelf kunnen beschermen wat wij hebben.

Dit doet me denken aan de Bergrede waar Jezus zei:

Niemand kan twee heren dienen, hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Matteüs 6:24

Discipelschap vereist dat je voor honderd procent ga voor degene die je volgt.

Wij kunnen onszelf en God niet tegelijkertijd dienen.

JERICHO HERBOUWEN, GOD VERWERPEN

Jericho bleef een lange tijd in puin, maar werd uiteindelijk herbouwd in de tijd van koning Achab – een van de slechtste koningen van Israël die niet in God geloofden.

Achab gaf deze taak aan een man met de naam Hiel van Bethel.

De naam van deze man is heel interessant.

Hiel is Hebreeuws voor “El Leeft” of “God Leeft”. Terwijl Bethel het “Huis van El” of het “Huis van God” betekent.

Als we deze twee samenbrengen, hebben we “God leeft in het huis van God”.

Dus wanneer Hiel Bethel verlaat om Jericho te herbouwen, verlaat hij het “huis van God” om het “huis van de mens” op te bouwen.

Er wordt een verklaring afgelegd. God’s huis is afgewezen. God is niet langer te vinden in Zijn eigen huis, Hij is nu te vinden in het huis van de mens.

Jericho herbouwen verklaart dat het de mens is, en niet God, die voor zekerheid zorgt.

HET GEVOLG VAN HET AFWIJZEN VAN GOD

Trouw aan Jozua’s vloek worden zowel Hiel’s oudste als jongste zonen gedood tijdens de wederopbouw van Jericho.

Dit was tragisch voor Hiel, maar ook profetisch voor het volk Israël, en een waarschuwing voor ons vandaag.

In de oude denkwijzen vertegenwoordigt de eerstgeborene van het gezin het leven van het gezin. Dus de dood van zowel de oudste als de jongste zonen illustreert de dood van het hele gezin.

Net zoals Hiel’s wederopbouw van Jericho de dood van zijn familie veroorzaakte, zo resulteerde de aanhoudende afwijzing van God, door Israël, in hun symbolische dood door gevangen te worden genomen door de Assyriërs, waardoor ze niet in staat waren hun lot te vervullen, om een ​​zegen te zijn voor de wereld.

Dat is het trieste verhaal van het volk van Israel … maar Zacheüs laat ons zien dat er een ander pad is.

In toekomstige afleveringen zullen we zien dat Zacheüs een ander pad koos dan de Israëlieten. Hij koos ervoor om niet te vertrouwen op de kracht van de mens, maar zette zich volledig in voor God.

WAT DOEN WIJ MET ONZE JERICHO?

Laten we echter onze eigen positie beschouwen. Laten we onze eigen Jericho eens bekijken.

Jericho moest vallen zodat de Israëlieten het beloofde land konden bezitten. Vandaag moet Jericho vallen zodat het Koninkrijk van God geopenbaard kan worden.

Het leven in Jericho kan buitengewoon aangenaam zijn … maar het verhinderde ons ook om Gods beloofde koninkrijk te bezitten.

Jericho representeert het vertrouwen in de kracht van de mens om zelf voor zichzelf te voorzien.

Datgene waaraan we onze veiligheid ontlenen, definieert onze God. Dit is waarom Jericho ons ervan weerhoudt het Koninkrijk te bezitten – omdat onze focus ligt op onze eigen kracht en capaciteiten, in plaats van op die van God.

Wat we van Jericho leren, is dat een discipel van Jezus zijn niet narcistisch is. Het gaat niet om onze eigen kracht. Het gaat er niet om onze eigen zelfverbetering te zoeken.

Een discipel van Jezus zijn betekend dat je volledig toegewijd bent aan God. Trouw Zijn Woord gehoorzamen en vertrouwen op Zijn beloften. Zelfs als dat niet altijd logisch is … zelfs als dat betekent dat we onze achterdeur wijd open moeten laten staan …

Alleen dan zullen we in staat zijn om onze, door God beloofde bestemming, te vervullen om een ​​zegen voor de wereld te zijn … niet vanwege onze eigen kracht, maar omdat Gods heerlijkheid zal worden onthuld als Hij zijn trouw toont.

Dat is wat Jericho laat zien over discipelschap.

Pin It on Pinterest

Deel dit