De genezende kracht van de zoom

Velen die in de tijd van Jezus leefden hadden gehoord van Zijn genezende kracht. Dus toen Jezus naar een dorp kwam, veroorzaakte dit vaak veel opschudding. Mensen stroomden hun huizen uit en kwamen vanuit de omliggende velden in een poging een glimp van Hem op te vangen, Hem te horen spreken en misschien zelf genezing te zoeken.

In deze aflevering van Caleb’s Journal willen we ons concentreren op wat er gebeurde op de dag dat Jezus een dorp in Galilea bezocht. Daar drukte een bloedende vrouw zich door de menigten heen zodat zij de zoom van Jezus Zijn kledingstuk kon pakken, waardoor zij op wonderbaarlijke wijzen was genezen.

Hoe kan het vastpakken van een kledingstuk iemand genezen? In onze moderne oren klinkt dit allemaal heel erg vreemd. 

Videotranscript

De zoom van het kledingstuk

In de eerste eeuw  maakte de zoom van je kledingstuk een belangrijke sociale verklaring. De breedte, de geborduurde patronen, de kleur en de kwastjes zeiden allemaal iets over wie je was, tot welke stam en familie je behoorde, en je sociale status daarin.

De zoom van elke persoon was zo uniek dat het acceptable was als handtekening, door het in zachte klei te persen. De zoom beschreef de identiteit van de drager.

Raakte ze alleen de zoom van het kledingstuk aan?

Het bijbelse verhaal vertelt ons dat de vrouw de zoom van Jezus Zijn kledingstuk ‘aanraakte’.

Het woord ‘aanraken’ is het Griekse ἅπτομαι haptomai wat letterlijk betekent “het aan elkaar vastmaken van twee dingen zodat ze één worden en één blijven”. Het is een hechting waardoor iemand wordt veranderd.

De aanraking van de vrouw was niet alleen een passief voorbijgaand contact als gevolg van de drukte, het was een opzettelijke actie van haar kant – ze had van Hem gehoord, had Hem actief gezocht en baande zich een weg door de menigte om Hem te bereiken. Toen pakte zij de zoom van Zijn kledingstuk vast, dat wat Zijn identiteit vertegenwoordigt, en daarbij maakte zij haar verlangen kenbaar om in een staat van eenheid met Hem te komen, een eenheid waarin duisternis en ziekte geen plaats heeft.

Maar de vrouw pakte de zoom niet zomaar willekeurig vast. Ze greep specifiek het deel van de zoom dat beschreven staat als de κράσπεδον kraspedon – wat de kwast is, of de hoek van Zijn kledingstuk. 

Wat is speciaal aan de hoek van het kledingstuk?

Nu is er iets speciaals aan de hoek van een kledingstuk uit de eerste eeuw.

In het Hebreeuws staan deze hoeken beschreven als de כָּנָף kānāp, een woord dat letterlijk de vleugels van een vogel illustreert. 

De vleugels van een vogel hebben twee functies:

• ten eerste helpen ze met het vliegen, en

• ten tweede worden ze gebruikt om de jongeren te beschermen en te versterken.

De Hebreeuwse kānāp beschrijft het verbergen en omsluitende functie van de vleugels, hetgeen dat versterkt en beschermt- dit illustreert ook wat een kledingstuk doet.

Aan deze hoeken moesten de Israëlieten kwastjes bevestigen om hen te herinneren aan de bron van hun bescherming en kracht, namelijk de Wet van God.

“Bij het zien van die kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de HEER…”

Numeri 15:39.

Dus door zich stevig aan de kraspedon van Jezus Zijn zoom te hechten, uitte de vrouw haar verlangen om haar toevlucht te zoeken bij Hem, onder Zijn beschermende vleugels. Ze verlangde erna om haarzelf te hechten aan Zijn identiteit wat omschreven is in Zijn Heilige Wet, omdat ze geloofde dat leven, kracht en genezing in Hem en in Zijn Woord te vinden was.

Kracht en wijsheid

Toen de vrouw de zoom vastpakte, was er een onmiddellijke effect, en zowel Jezus als de vrouw ‘wisten’ dat er iets van grote betekenis was gebeurd.

De vrouw was onmiddellijk genezen, terwijl Jezus voelde dat kracht Zijn lichaam had verlaten.

Wat is deze kracht?

We weten dat het iets is dat Zijn lichaam verliet, dus daarom moet het verbonden zijn met Zijn identiteit, die wordt gedefinieerd door de Torah – een zeer wonderbaarlijk woord dat de Wet van God omvat, Zijn Woord, maar ook de concepten van onderwijs, instructie, en “een gids voor het leven”.

Het boek Spreuken laat ons zien dat kracht en de Torah verbonden zijn met wijsheid – degenen die wijsheid zoeken zullen leven vinden, terwijl degenen die haar afwijzen langs de zijwegen van de dood wandelen.

Het herstel van wijsheid

De mens verwierp wijsheid toen hij van de verboden vrucht at in de tuin van Eden. Wijsheid zoekt om bij de mens te herbergen, maar de mens blijft haar afwijzen en als gevolg daarvan kan wijsheid het hart van de mens niet binnendringen. In het boek Henoch lezen we:

“Wijsheid vond geen plaats waar ze kon herbergen, en haar woning was in de hemel. Wijsheid ging uit om bij de zonen der mensen te herbergen, maar vond geen onderkomen; wijsheid keerde terug naar haar plaats, en nam haar plaats te midden van de engelen.”

Henoch 42:1-2.

Door Jezus en Zijn Torah te zoeken, drukken we het verlangen uit om onder Zijn bescherming te komen, in het besef dat onze kracht en ons leven vanuit Hem voortkomen. Dit proces opent ons hart voor het ontvangen van de wijsheid die zoveel jaren geleden in de tuin werd afgewezen.

“Tot u, mannen, roep ik (wijsheid) en mijn stem gaat uit tot de mensenkinderen!… mijn vreugde was met de mensenkinderen… want wie mij vind, heeft het leven gevonden…”

Spreuken 8: 4,31,35.

Net zoals kracht, of wijsheid, uit het lichaam van Jezus stroomde en de bloedende vrouw genas, zo zullen ook wij eenheid met Jezus ervaren, wanneer ons hart wordt geopend voor Zijn Torah – Hij zal binnengaan en onze gebrokenheid volledig restaureren, het veranderen van ziekte in gezondheid, van duisternis in licht.

Uw geloof heeft u gered

Jezus beschreef de actie van de vrouw als een daad van geloof. Ze was aan het einde van zichzelf gekomen, ze had alles uitgegeven wat ze had, ze was verslagen omdat al haar inspanningen haar situatie alleen maar erger maakten. Vanaf dit dieptepunt keerde ze zich af van alles wat ze wist, de wijsheid van de mens, en zocht ze de Een die groter was, in het besef dat alleen Hij kon redden.

Dit vereiste geloof. Het was haar daad van geloof in Jezus die de genezing op gang bracht. Ze pakte actief Zijn kledingstuk vast – ze wou zich met Hem identificeren, één met Hem worden.

Als resultaat van deze actie werd de vrouw gered. Dit woord ‘gered’, σῴζω sózó maakt deel uit van een groep woorden die allemaal de betekenis van heelheid en degelijkheid dragen. En in heelheid begrijpen wij ook dat we volledig genezen zijn. Een ander woord in deze cluster is het woord σοφία sophía, wat wijsheid betekent.

Dus het is door geloof in Jezus dat we worden gered, en door te handelen naar dit geloof, worden we genezen. Als we in eenheid met Jezus komen, kan Zijn wijsheid vrijelijk door ons wezen stromen en onze gebrokenheid veranderen in heelheid.

Een aanmoediging voor vandaag

Laten we aangemoedigd worden door dit verhaal. Laten we ons identificeren met de vrouw. Laten we niet alleen Jezus erkennen als onze Verlosser, maar handel naar dit geloof en erken Hem ook als onze Koning.

Laten we Hem vast pakken, en onszelf aan Hem bevestigen, zodat Zijn Kracht door ons stroomt en onze gebrokenheid herstelt – zodat Zijn Kracht, Zijn Identiteit opnieuw een woonplaats vindt in ons lichaam. Dan zullen wij in staat zijn om onze lotsbestemming als Israëlieten te vervullen, zoals is voorspeld door de profeet Zacharia:

“En dit zegt de HEER van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen een Judese man bij de slip van zijn mantel (kānāp) grijpen met de worden: “Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is.””

Zacharia 8:23

Pin It on Pinterest

Deel dit