De betekenis van de naam Caleb

door | jul 30, 2020 | Bijbelse biografie

Wat was er zo speciaal aan Caleb?

Nadat de oude natie Israël uit Egypte was gevlucht door de Rode Zee over te steken, benaderden ze het Beloofde Land vanuit het zuiden. Toen zij het land naderden verzamelde Mozes twaalf mannen wiens missie het was om het land binnen te gaan om het te doorzoeken.

Alle twaalf mannen keerden terug van hun missie en meldden dat het land stroomt met melk en honing, het was zeer vruchtbaar.

Er was echter een probleem… het land werd bewoond door reuzen. De inwoners werden gezien als sterker dan de Israëlieten. Tien van de mannen stelden vast dat dit een te groot probleem was voor de kleinere en fysiek zwakkere Israëlieten.

Twee van de spionnen, Jozua en Caleb, dachten daar anders over. Ze waren enthousiast om te gaan, ondanks het voor de hand liggende probleem van de reuzen.

Caleb toonde zijn geest toen hij verklaarde: “Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren”.

Caleb drukte de visie uit dat door het volledig volgen van de stem van God de bescherming die de reuzen bood, zou worden verwijderd en Israël in staat zou zijn om binnen te komen en bezit te nemen van het land.

De betekenis van Caleb’s naam

Elk detail in een bijbels verhaal, met inbegrip van de namen van individuen, kan diepere inzichten geven in de betekenis van een passage.

Caleb in het Hebreeuws is een ‘hond’.

Hebreeuws is een ideogrammatische taal waar beelden worden gebruikt om een woord te beschrijven. De naam Caleb (כלב) wordt gevormd uit twee Hebreeuwse woorden:

כל = alle, compleet
לב = hart

Caleb, net als een hond, is “Alleen Hart”, of in the engels “All Heart”. Hij manifesteerde de betekenis van zijn naam in zijn eigen leven:

“Mijn dienaar Caleb… is Mij volkomen trouw geweest.” (Numeri 14:24)

Een herder (Yahshua) heeft een betrouwbare herdershond nodig (Caleb – zij die allen hart zijn) om de schapen (de mensen van Israël) in hun groene weiland (Koninkrijk van God) te leiden.

Zijn we, net als Caleb, “All Heart” voor Yahshua?

Dus waarom Caleb’s Journal?

We leven in een spannende tijd… een tijd waarin het Koninkrijk van God zich hier op aarde manifesteert.

Maar net zoals het niet gemakkelijk was voor de Israëlieten om hun Beloofde Land binnen te gaan, is het vandaag ook niet gemakkelijk voor ons. Er zijn ook vandaag reuzen in het land… obstakels die onoverkomelijk lijken te zijn en die de manifestatie van Gods Beloofde Koninkrijk verhinderen.

Dus als we staan op dit keerpunt moment in de tijd laten we worden aangemoedigd en versterkt door het verhaal van Caleb … wetende dat debescherming van de reus is verwijderd wanneer we in gehoorzaamheid aan het Woord van God lopen. De strijd is niet van ons… het is van de Heer (Numeri 14:9)

Hier, in Caleb’s Journal, delen we het Woord dat we van onze Hemelse Vader horen, en hoe we dit Woord praktisch kunnen toepassen in ons dagelijks leven… we hopen dat het je zal aanmoedigen in jou gang van geloof.

Pin It on Pinterest

Deel dit