Abram’s geloof in de trouw van de Heer

door | nov 4, 2020 | De visie van Abram

Als we de Bijbelse verhalen lezen, denken wij vaak dat het gemakkelijk was voor mensen zoals Abraham, Mozes of Daniël om in het Woord van de Heer te geloven. Dat komt doordat we hun verhalen in één keer van begin tot eind kennen lezen, en dan beseffen we niet dat zo’n verhaal gedurende vele jaren plaatsvond, en soms ook wel een heel levensduur.

Terwijl wij die jaren snel over kunnen slaan om naar het uiteindelijke resultaat te komen van hun wandel van geloof, konden zij dat niet… zij moesten elke stap van die weg lopen.

In deze aflevering plaatsen we onszelf in de schoenen van Abram om uit te vinden wat het werkelijk betekent om te geloven.

Videotranscript

Staande in de schoenen van Abram

Toen Abram in Genesis 15 het visioen van de Heer ontving dat zijn nageslacht zou zijn als de sterren van de hemel, was hij al een man op leeftijd en nog steeds kinderloos … en bovendien had zijn vrouw Sarai de vruchtbare leeftijd gepasseerd.

Zou je snel zijn geweest om te geloven dat God Zijn belofte zou vervullen in die schijnbaar onmogelijke situatie?Ik denk dat als we er echt eerlijk over zijn, dat velen van ons zouden moeten toegeven dat we dat niet zouden doen.

Toch was Abram anders. Zijn antwoord is in slechts een paar eenvoudige woorden vastgelegd, maar deze woorden hebben veel betekenis:

“… en hij geloofde de Here”
(Genesis 15:6)

Dit was niet alleen een innerlijk geloof die Abram had. Hij uitte letterlijk zijn ‘Amen’ naar het visioen dat de Heer hem had gegeven. Het werd een deel van zijn huidige realiteit.

Geloven in de trouw van de Heer staat gelijk aan gerechtigheid

Wat de Heer Abram had beloofd, was iets dat fysiek onmogelijk was. Toch geloofde Abram dat de Heer zou volbrengen wat Hij had beloofd, dat de Heer trouw zou zijn.

Dit geloof in de trouw van de Heer werd voor Abram gerekend als gerechtigheid

Hier zien we iets belangrijks. Abrams gerechtigheid werd hem niet pas aan het einde van zijn wandeling toegeschreven, nadat hij de koers had uitgezet, nadat hij zijn trouw had bewezen. Nee, hier zien we hoe Abram aan het begin van zijn wandeling rechtvaardig verklaard wordt. Hij werd rechtvaardig verklaard omdat hij geloofde. Hij geloofde in de trouw van de Heer.

Is de visie die de Heer Abram gaf vervuld?

De belofte van nageslacht werd vervuld. Abraham kreeg een zoon, bij zijn vrouw Sara, van wie de 12 stammen van Israël afstamden.

Maar hoe zit het met het tweede deel van de belofte … dat zijn nageslacht zal worden verheven als de sterren aan de hemel? Is dit deel van de belofte vervuld?

We kunnen de afstammelingen van de 12 stammen van Israël vinden in het Angelsaksische volk van vandaag.

Door de geschiedenis heen hebben we gouden tijden meegemaakt waarin onze volken zijn verhoogd en verheven. We hebben gefloreerd door handel en kunst, we hebben militaire veldslagen gewonnen en zendelingen naar alle uithoeken van de wereld gestuurd om het evangelie te verkondigen.

Waar is de verhoging van volken afhankelijk van?

Deze periodes van grootsheid deden zich voor toen wij, collectief als volk, in de trouw van de Heer geloofden.

Laten wij kijken naar de heerschappij van Koningin Victoria. Tijdens haar tijd op de troon breidde het Britse rijk zich enorm uit.

Een bekend portret van Koningin Victoria laat zien dat ze een ambassadeur uit Oost-Afrika ontvangt, aan wie ze een mooie Bijbel aanbiedt. Het verhaal achter dit schilderij is dat een diplomatieke delegatie naar Groot-Brittannië werd gestuurd om te informeren hoe ze zo machtig was geworden in de wereld. De Koningin antwoordde niet door de ambassadeur te vertellen over het aantal van haar vloot, de sterkte van haar legers of de macht van haar rijkdom. In plaats daarvan gaf ze hem een prachtig ingebonden exemplaar van de Bijbel en zei: 

‘Zeg de prins dat dit het geheim is van Engeland haar Grootheid’.

Koningin Victoria

Tegenwoordig zijn we ver verwijderd van deze realiteit. Onze samenlevingen zijn in toenemende mate geseculariseerd. We geloven niet meer in de trouw van de Heer.

Luister hoe Koningin Elizabeth II haar volk toesprak op 5 april 2020. Zie hoe haar visie sterk verschilt van die van Koningin Victoria:

Hoewel we eerder met uitdagingen zijn geconfronteerd, is deze anders. Deze keer voegen we ons samen met alle volken over de hele wereld in een gezamenlijke inspanning, waarbij we de grote vooruitgang van de wetenschap en ons instinctieve mededogen gebruiken om te genezen. We zullen slagen – en dat succes zal van ons allemaal zijn.

Koningin Elizabeth II, 5 april 2020

We beschouwen de Heer niet langer als de bron van onze grootsheid en kracht, maar kiezen ervoor om op ons eigen vermogen te vertrouwen.

We geloven de Heer niet. We weerspiegelen niet de trouw van onze voorvader Abram.

Dus is alles verloren of zal de visie van Abram nog vervuld worden?

Ondanks onze ontrouw blijft de Heer trouw. Zijn belofte staat nog steeds. We zullen een licht zijn voor de volken van de wereld. Niet alleen op individueel niveau als gelovigen, maar collectief als volk.

Maar hoe gaat dat gebeuren?

Het vereist een stap. Een stap die klein is, maar tegelijkertijd diepgaand groot.

“En hij geloofde in de Here, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid”

(Genesis 15:6)

Deze stap vereist nederigheid.

Als we met ons hart, verstand en ziel volledig in de beloften van de Heer geloven en ons in nederigheid tot Hem onderwerpen, krijgen we toegang tot Zijn macht wanneer Hij in ons wordt verheerlijkt.

Geloven in de trouw van de Heer in onze sterk geseculariseerde wereld is ongelooflijk moeilijk om te doen.

Net als Abram moeten we geloven in het schijnbaar onmogelijke… omdat de Heer het mogelijk maakt.

We kunnen worden aangemoedigd door Bijbelse en moderne voorbeelden van mannen en vrouwen van geloof die dit pad hebben bewandeld en door wie de Heer is verheerlijkt.

Hoe de Heer in onze tijd wordt verheerlijkt

Laten we eens kijken naar Desmond Doss, die als medicus in de Eerste Wereldoorlog weigerde een wapen op het slagveld te dragen. Dit gaat natuurlijk tegen alle logische denkwijzen in, toch geloofde hij in het specifieke Woord dat de Heer op zijn hart legde, namelijk ‘je zult niet doden’.

Hoewel hij aanvankelijk belachelijk werd gemaakt vanwege zijn geloof in de Heer, bleef hij trouw aan het visioen dat de Heer hem had gegeven. Hij deinsde er niet voor terug om in de frontlinie te staan. Door zijn focus op Gods kracht te houden door zijn korte gebed te bidden “Alstublieft Heer, help me er nog een te halen… ‘  was hij in staat om veel van zijn gewonde medesoldaten van Hacksaw Ridge te trekken – zelfs nadat de rest van zijn bataljon zich al in veiligheid had teruggetrokken.

Het onmogelijke werd mogelijk gemaakt toen Desmond in de trouw van de Heer geloofde.

Zijn actie resulteerde niet alleen in het redden van vele levens die dag op Hacksaw Ridge, maar zijn bataljon zag de glorie van de Heer.

Het bataljon dat eerst de Heer belachelijk had gemaakt waarop Desmond zijn vertrouwen had gesteld, aanbad Hem nu.

Er zijn veel andere voorbeelden van mensen die de Heer hebben verheerlijkt door in Zijn kracht te geloven. De missionarissen Gladys Aylward en Brother Andrew zijn twee die in me opkomen.

Laat degenen die ons zijn voorgegaan ons allemaal, als individuele Israëlieten, inspireren om dezelfde geloofsreis te maken.

Laten we geloven in de trouw van onze Almachtige God, en mogen we die moedige stap nemen om ons volledige vertrouwen in Hem te stellen. Laten we dit geloof een deel van onze huidige realiteit maken.

Als we dat doen, zullen we het schijnbaar onmogelijke kunnen doen. De glorie van de Heer zal helder schijnen in de duisternis van onze geseculariseerde wereld.

We kunnen er zeker van zijn dat het visioen dat de Heer aan Abram gaf, zal worden vervuld.

Gezamenlijk als het volk Israël, zullen wij zijn als de sterren – de glorie van de Heer zal schijnen als een zegen voor de volken van de wereld.

Pin It on Pinterest

Deel dit