De slag bij Mikmas, tussen de Israëlitische en Filistijnse legers, is opgenomen in 1 Samuël 14. De twee tegengestelde legers waren niet even sterk. De Filistijnen waren veel sterker. Ondanks het feit dat de Israëlieten de zwakkere was van de twee legers, waren ze erop...

Lees meer