Astronomie en de toren van Babel

Was de constructie van de Toren van Babel een poging om een grootschalig gebouw neer te zetten zoals onze moderne Burj Khalifa? Probeerden men echt een hoge structuur te bouwen, een soort ladder, waardoor ze de troon van God konden betreden? Of is er meer aan dit verhaal dat we missen?

Videotranscript

Reikte de toren van Babel tot in de hemel?

In Genesis 11:4 lezen we;

“Ze zeiden: Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt…”

Deze vers geeft de impressie dat de toren erg hoog was. Laten we ons even concentreren op het stukje dat zegt: “die tot in de hemel reikt”. 

In Hebreeuws is dit, וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם (werō’šô baššāmayim), wanneer we dit letterlijk vertalen, krijgen we “en zijn top met de hemelen”. 

Hier zien we dat de worden “die”, “tot” en “reikt” niet in de Hebreeuwse tekst voorkomen, hoewel ze wel toegevoegd worden in veel moderne Bijbel vertalingen. 

De letterlijke vertaling biedt de mogelijkheid aan dat de Toren van Babel iets anders was dan een extreem hoog  gebouw. Het lijkt erop te wijzen dat de toren van Babel een bouwwerk was dat in zijn top, of in het plafond, een afbeelding van de hemel had in de vorm van een planisfeer.

Dit is een interessant perspectief, maar is er enig ondersteunend bewijs?

Birs Nimrud en de toren van Babel

In de provincie Babylon, in het huidige Irak, is de archeologische vindplaats Birs Nimrud. Talmoedische en Arabische cultuur associëren deze site met de toren van Babel, terwijl de  moderne wetenschap suggereert dat de structuur werd gebouwd om de god Nabu te eren.

Archeologische vondsten op deze site duidt op de aanwezigheid van een toren die dateert uit 2000 voor Christus, uit de tijd van Nimrod die geassocieerd is met de bouw van de toren van Babel.

Verder bewijs toont aan dat Koning Nebukadnessar II deze toren herstelde tijdens zijn heerschappij tussen de jaren 605 en 562 voor Christus.

Volgens Nebukadnessar was de toren die hij hier herstelde “gesticht maar nooit afgemaakt”. Dit geeft verdere ondersteuning aan de mogelijkheid dat de oorspronkelijke toren de Toren van Babel is. 

Bij de voltooiing van de restauratie, stond de toren die Nebukadnessar gebouwd had tot een hoogte van 70 meter in 7 terrassen. Inscripties gevonden op de site beschrijven de toren als ‘the temple with seven spheres’. Elk terras had een kleur die overeenkwam met de planeet waaraan het was gewijd, en er wordt aangenomen dat op de top van de toren de dierenriem en andere astronomische figuren waren vertegenwoordigd.

De toren vertegenwoordigde de kosmos en de astronomische inzichten van de dag.

Door deze archeologische vondsten te combineren met de bijbelse tekst, kunnen we concluderen dat de oorspronkelijke bedoeling van de Toren van Babel was om de hemel af te beelden.

Maar hoe geeft dit perspectief meer betekenis aan het verhaal?

Wat was het doel van de toren van Babel?

De Bijbel verteld ons dat de hemel Gods eer verkondigt.

In de hemel zien we de 12 tekens van de dierenriem die de 12 stammen van de volk Israël illustreren, door wie de glorie van God zal worden geopenbaard.

De evangelieboodschap, geschreven in de sterren, openbaart Zijn wijsheid, Zijn woord, Zijn kennis en Zijn verhaal. Het verklaart de glorieuze naam van onze God.

De bouw van de Toren van Babel was daarom meer dan een episch bouwproject. Het was, óf een poging om de kennis van de hemel van vóór de zondvloed te bewaren, een kennis die van God aan de aartsvaders was gegeven, óf het was een poging om deze kennis te verdraaien voor hun eigen voordeel en daardoor de soevereiniteit van God te ondermijnen. 

Het feit dat God helemaal niet blij was met dit bouwproject, lijkt erop te wijzen dat de mensen de evangelieboodschap wouden verdraaien, in plaats van te behouden. Dit zien we geïllustreerd in Genesis 11:4:

“… Laten we een stad bouwen met een toren en zijn top met de hemelen, en laten wij ons een naam maken… “

De motivatie van de mensen bij het bouwen van de toren was niet om de naam van God te verheerlijken, maar eerder die van henzelf.

De toren van Babel en de evangelieboodschap

Helaas is dezelfde motivatie nog steeds aanwezig in veel van de hedendaagse presentatie van de evangelieboodschap. De nadruk van de evangelieboodschap is verschoven. Het benadrukt niet langer “wat God heeft gedaan”, maar “wat er voor ons is gedaan”. Dit is een subtiele maar veelzeggend verschuiving van focus – van God naar de mens.

De evangelieboodschap, zoals geschreven in de sterren, verklaart de naam van God – dat Jezus de dood heeft overwonnen en daardoor onze Heer en Koning is geworden.

Wanneer de nadruk van de hele evangelieboodschap op dit feit rust, ontvangen we de kracht om de confrontatie aan te gaan met de gevallen sociale structuren van onze huidige wereld, en daarbij de gerechtigheid en recht van God bekend te maken en uit te oefenen, zodat Zijn glorie en naam geopenbaard worden, en zo doende getuigenis geven van wat er geschreven is in de hemel.

Tegenwoordig zien we in veel christelijke kringen dat de nadruk van de evangelieboodschap subtiel verschoven is van “wat God heeft gedaan” naar wat “de mens eruit haalt”. We zien de opkomst van het welvaartsevangelie, een boodschap dat een leven van gemak, zegen en overvloed belooft, en een behoren tot een selecte innerlijke cirkel. Het probeert niet de naam van God te verheffen, het probeert eerder zijn eigen naam te verheffen.

De verdraaien van het Evangelieboodschap dat in de sterren geschreven is

Het feit dat het evangelie in de sterren is geschreven, is vandaag grotendeels vergeten. We kunnen naar de sterren kijken en onder de indruk zijn van de grootsheid en schoonheid van het heelal, maar we zien niet meer de krachtige boodschap die het verkondigt: de naam van God, geopenbaard door wat Hij heeft gedaan en wat Hij nog steeds aan het doen is.

Nu blind voor deze boodschap, is de interpretatie van de sterren verdorven tot astrologie – waar men de horoscoop gaat raadplegen met het doel om zijn eigen naam te bevorderen.

Onze taal is verward

Als gevolg hiervan is onze taal in de war geraakt. Er is geen verenigde visie. Dit is het resultaat van het verwerpen van de soevereiniteit van God, waardoor we onze eigen naam verheffen, in plaats van de Zijne.

Dit is de reden waarom, toen God vanuit de hemel naar beneden keek en zag dat de mensen die de Toren van Babel bouwden dit deden om Zijn Woord en naam te verdraaien, Hij naar beneden kwam en de zuivere taal die ze bezaten verwarde – zodat ze het niet langer elkaar konden verstaan.

Maar zal het altijd zo zijn?

Een terugkeer naar één taal

In Sefanja 3:9 lezen we:

“Dan zal ik de lippen van de volken rein maken, zij zullen de naam van de HEER aanroepen, ze zullen hem dienen, zij aan zij”.

Sommige geleerden geloven dat deze vers zinspeelt op de omkering van wat er gebeurde bij de Toren van Babel, waar God de taal van de mensen verwarde.

Ik vraag me dus af dat wanneer we terugkeren naar onze Almachtige God, en Hem onze volledige trouw geven, dat Hij ons de volheid van Zijn glorieuze evangelieboodschap zal openbaren, het zuivere Woord zoals is geschreven in de sterrenhemel… zodat onze taal gezuiverd en rein gemaakt wordt, en dat als resultaat Hij in de wereld wordt geopenbaard door het uitvoeren van gerechtigheid en recht door Israel, en dat zodoende Zijn naam verkondigd word.

Dan zullen de woorden van de Psalmist waar klinken;

“Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER.”

Pin It on Pinterest

Deel dit